Mirakelträff 2002
 Program   Tävling   Middag   Golf 
 

Program

Presentationerna från Mirakelträffen på Billingehus finns att läsa som PDF-dokument. Men då måste du ha Acrobat Reader installerat på din dator samt vara registrerad som användare på supportsidorna.
[Du kan registrera dig här...]


Måndagen den 6:e maj 2002

1200-1300 Lunch
1300-1315 Allmän information om Mirakelbolaget Assar Lundin
1315-1400 Mirakel Webbserver med enlinjescheman Michal Borglund mirakelwebbserver.ppt
  Mirakel Webbserver via handdatorn och mobiltelefon
1400-1430 Karta i handdatorn Dan Nilsson
Bodab Datateknik AB
 
1430-1500 Beräkningar - databas över anmärkningar Urban Jansson
Rejlers Ingenjörer
 
1500-1530 Paus
1530-1700 Hänt sedan sist. Två skilda grupper (Rakel och Mickel). Frågor och idéer på utveckling. Specifika idéer berörande BABS kan tas upp i Rakelgruppen, Candela i Mickelgruppen AF, MF, MB, AL mickelsutv.pdf(Mickel)hantirakel.ppt(Rakel)
1700-1900 Paus och tipsrunda för dem som önskar
1900- Middag

Tisdagen den 7:e maj 2002

800-820 BABS-nyheter Assar Lundin  
820-850 Redovisning av diskussionerna dagen innan AF, MF, MB, AL  
850-930 Nätnyttan, nyheter Anders Falk minette.ppt
930-950 Debiteringssystem - för komplicerade? Lars Wikman
Rejlers Ingenjörer
mirakeldeb.ppt
950-1020 Paus
1020-1050 Support, kursplaner, utvecklingsplaner Michal Borglund support.ppt
1050-1150 Mirakel besiktning Mikael Falk  
1150-1200 Avslutning med prisutdelning
1200- Lunch
1400- Mirakel Open - starttiderna är 14.17, 14.25 och 14.34

Övrigt

[Visa deltagarlista...]

[Enkätundersökningen...]


   
 Program   Tävling   Middag   Golf