Användarträff 2003
 Program   Tävling   Middag   Golf 
 

Program

Här nedan följer det preliminära programmet för Användarträff 2003 på Elite Stora Hotellet i Jönköping den 23-24 april. Du kan även ta hem ett dokument innehållande bekräftelse, deltagarlista, program och information om golfen. Dokumentet hittar du här.

Onsdagen den 23:e april 2003

1000-1015 Inledning Assar Lundin
1015-1045 LDT-koppling till Trimbels GPS Tore Lindell GPS.pdf
1045-1100 Bensträckare
1130-1200 CADRA - Vad har hänt sedan sist? Dan Nilsson cadrasensist.pdf
1130-1200 CADVÄ Drift & Underhåll Dan Nilsson
1200-1300 Lunch
1300-1330 Fince Christian Jönsjö fince.pdf
1330-1400 Ny AutoCAD Dan Nilsson
1400-1500 Önskelista Dan Nilsson
1500-1530 Fika
1530-1550 ESPA och OnsiteView desktop Tore Lindell ESPA.pdf
1550-1600 Sammanfattning och information Assar Lundin
1600-1700 Klinik - Tid för enskilda frågor om Cadra/Mickel/Rakel
1730- Kvällsaktivitet
2000- Middag

Torsdagen den 24:e april 2003

0800-0900 Minette, verktyget för Nätnyttomodellen Anders Falk minetteP.ppt
0900-1000 Mirakel Besiktning Anders Falk, Peter Håstlund besiktning.ppt
1000-1030 Fika
1030-1100 Om jour-datorer Michal Borglund jourdator.ppt
1100-1130 Om Darwin export och Mirakel Avisering Anders Falk avisering.ppt, darwin.ppt
1130-1200 Nya funktioner i BABS Assar Lundin
1200-1300 Lunch
1300-1445 Hänt sedan sist/idédiskussion Mickel-Rakel parallellt Anders Falk, Michal Borglund mickel.ppt, rakel.ppt
1445-1500 Avslutning med prisutdelning, gemensamt
1500- Fika och hemfärd
   
 Program   Tävling   Middag   Golf