Användarträff 2004
 Program   Tävling   Kvällen   Golf 
 

Program

Här nedan följer det preliminära programmet för Användarträff 2004 på Hotell Tylösand vid Halmstad den 12-13 oktober. Du kan även ta hem ett dokument innehållande ett mer detaljerat program, bekräftelse, deltagarlista och information om golfen. Dokumentet hittar du här.

Tisdagen den 12:e oktober 2004

0930-1000 Ankomst med kaffe
1000-1020 Inledning Assar Lundin  
1020-1100 Nyheter i Mirakel Besiktning Peter Håstlund, Anders Falk besiktning.ppt
1100-1200 Nyheter i BABS m.m. Michal Borglund, Lars Jensen babs.ppt
1200-1300 Lunch
1300-1400 Nyheter i CADRA Dan Nilsson cadra.ppt
1400-1430 Handdatorsystem för vägbelysning (Vera) Assar Lundin
1500-1530 Fika
1530-1700 Parallella sessioner, Rakel/Mickel Anders Falk, Peter Håstlund, Lars Jensen, Assar Lundin, Michal Borglund mickel.ppt
1700-1900 Fria aktiviteter. För dem som önskar finns yoga 1730-1820 eller aquagympa 1830-1915    
1900-1930 Mingelsamling i Leifs Lounge
1930- Middag i matsalen samt lek och spel till kaffet

Onsdagen den 13:e oktober 2004

0800-0830 Svar på insända frågor Alla  
0830-0930 AutoCad Dan Nilsson autocad.ppt
0930-1000 Fika
1000-1100 Mirakel QuickMap/Ja!Karta Anders Falk, Lars Jensen, Dan Nilsson quickmap.ppt
1100-1120 Projekthantering i CADRA/CADKOM Michal Borglund projekthantering.ppt
1120-1200 Mirakel Webbserver Anders Falk webbserver.ppt
1200-1300 Lunch
1300-1315 Nytt om nätnyttomodellen Anders Falk, Michal Borglund natnyttomodellen.ppt
1315-1415 Allmän idédiskussion Alla allmannafragor.ppt
1415-1430 Prisutdelning/avslutning
1430-1500 Fika
1515- Mirakel Open 2004
   
 Program   Tävling   Kvällen   Golf