Användarträff 2006
 Program   Båttur   Kvällen   Golf 
 

Program

Här nedan följer programmet för vår Användarträff 2006 på Bohusgården i Uddevalla 25-26 april. Där kan du hitta presentationerna från båda dagarna. Du kan även ta hem ett dokument innehållande program, bekräftelse och deltagarlista. Dokumentet hittar du här.

Tisdag 25 april 2006

09.30-10.00 Samling med kaffe
10.00-10.45 Inledning Anders Falk, Peter Mårtensson Inledning.pdf, Tyrens_presentation.pdf
10.45-11.15 Presentation av samarbetet Mirakelbolaget - IPNC Sweden Michal Borglund, Per Almstedt IPNC Sweden AB.pdf
11.15-11.45 Babs32, koppling till AutoSuite m.m. Michal Borglund BABS32.pdf
11.45-12.45 Lunch
12.45-13.15 Nyheter i Autodesk MAP Dan Nilsson AutodeskMap 3D.pdf
13.15-14.15 Tips och tricks Autodesk MAP Dan Nilsson Dynamic_Input.exe, Object_Snap.exe, Units.exe, Xref.exe, Ncopy.exe, Image_Insert.exe, Wipe_out.exe, Fields.exe, Map_Query.exe
14.15-14.45 Mätinsamling och nätberäkningar Lars Wikman Lastberakningar.pdf
14.45-15.15 Paus
15.15-16.30 Projektering/Beredning Michal Borglund, Dan Nilsson ProjekteringBeredning.pdf

Onsdag 26 april 2006

08.30-10.00 Framtida utveckling + systemstatus Samtliga Framtida utveckling.pdf
10.00-10.30 Paus
10.30-11.45 Parallella Mirakelsessioner, Mickel/Candela och Rakel/Vera Samtliga Parallellsession Mickel.pdf, Parallellsession RakelVera.pdf
11.45-12.45 Lunch
12.45-13.30 Frågepanel, idédiskussion Samtliga Idediskussion.pdf
13.30-14.15 Kundfall Olofströms Kraft: Metriakartor, Terrängkarta, MapGuide och Autodesk MAP Dan Nilsson  
14.15-14.30 Avslutning Anders Falk Noteringar.pdf
14.30-15.00 Fika

Bilder från konferenssalen


 Program   Båttur   Kvällen   Golf