Användarträff 2008
 Program   Kvällen   Golf 
 

Program

Här nedan följer programmet för vår Användarträff 2008 på Varbergs Stadshotell 20-21 maj. Där kan du hitta presentationerna från båda dagarna. Du kan även ta hem ett dokument innehållande program, bekräftelse och deltagarlista. Dokumentet hittar du här.

Tisdag 20 maj 2008

09.30-10.00 Samling med kaffe
10.00-12.00 Inledning. Nyheter i korthet Samtliga Nyheter.pdf
12.00-13.00 Lunch
13.00-16.00 Workshop 1 Map och MapGuide, Trollhättan Energi
Beredning med QuickMap, Skånska Energi
Workshop.pdf
13.00-16.00 Workshop 2 Hantering av Cadra, Staffanstorps Energi
GPS-navigering, Skånska Energi
Avisering i Rakel, Ystad Energi
13.00-16.00 Workshop 3 Inmätningsfiler i Cadra, Arvika Elnät
Ärendehantering, Arvika Elnät
Driftlägeskarta, Mjölby Kraftnät

Onsdag 21 maj 2008

08.30-08.50 Uppföljning av Workshop
08.50-09.30 Projekthantering Michal Borglund Projekthantering.pdf
09.30-10.00 Kontakt - säljprocesser
för el-, opto- och fjärrvärmenät
Peter Mårtensson Kontakt.pdf
10.00-10.30 Paus
10.30-12.00 MapGuide. Cadra2007 Dan Nilsson Cadra AutoCAD Map_1.pdf, Cadra AutoCAD Map_2.pdf, MapGuideOpenSource.pdf
12.00-13.00 Lunch
13.00-13.30 Mirakel Besiktning Peter Håstlund Besiktning.pdf
13.30-14.00 MapGuide med fjärravläsning Peter Mårtensson Fjärravläsning_MapGuide.pdf
14.00-14.30 Ny reglering år 2012
Behov av kostnadsriktiga tariffer
Lars Wikman L Wikman.pdf
14.30-15.00 Paus
15.00-15.45 Paneldiskussion Samtliga Paneldiskussion - utskick.pdf, Illustrationer.pdf
15.45-16.00 Avslutning

Bilder från konferenssalen

Mirakelbolaget användarträff 20-21 maj 2008
 Program   Kvällen   Golf