Användarträff 2010
 Program   Kvällen 
 

Program

Här nedan följer programmet för vår Användarträff 2010 på Strand Hotell Borgholm 25-26 maj. Där kan du hitta presentationerna från båda dagarna. Du kan även ta hem ett dokument innehållande program, bekräftelse och deltagarlista. Dokumentet hittar du här.

   

Tisdag 25 maj 2010

12.00-13.00 Lunch
13.00-13.15 Inledning Anders Falk
13.15-14.40 Nättariffer (Ex Ante) Michal Borglund / Ricky Johansson Nättariffer1.pdf
Nättariffer2.pdf
14.40-15.00 Avbrottsrapportering Lars Jensen Avbrottsrapportering.pdf
15.00-15.30 Fika
15.30-17.00 MapGuide
Ärendehantering
Autodesk subscription
Dan Nilsson / Pär Hagberg MapGuide.pdf
Ärendehantering.pdf
AutodeskSubscription.pdf
17.00- The Skanåker Experience Ragnar Skanåker / Weith Andersson
 

Onsdag 26 maj 2010

08.00-09.00 För- och Färdiganmälan Anders Falk FörFärdiganmälan.pdf
09.00-09.30 Babs Multikanalisation Michal Borglund Multikanalisation.pdf
09.30-10.00 Dokumentationsstandard Stefan Areving Dokumentationsstandard.pps
10.00-10.30 Fika
10.30-12.00 Nyheter Autodesk
CADRA nyheter
Ythantering inför Ex Ante
Dan Nilsson AutoCADMap.pdf
CADplusplusPortal.pdf
12.00-13.00 Lunch
13.00-13.30 Personalsäkerhet Simon Göransson Sectime.pdf
13.30-14.30 Parallella sessioner
Mickel/Rakel
Mätarplatsinspektion
Mirakel Besiktning
Anders Falk / Michal Borglund/
Lars Jensen / Peter Håstlund
Mickel.pdf
Rakel.pdf
Mätarplatsinspektion.pdf
14.30-15.00 Fika
15.00-16.00 Lastberäkningar
Paneldiskussion
Lars Wikman
Michal Borglund
Lastberäkningar.pdf
16.00 Avslutning

Bilder från konferenssalen

Mirakelbolaget användarträff 25-26 maj 2010


 Program   Kvällen