Användarträff 2012
 Program   Kvällen 
 

Program

Här nedan följer programmet för vår Användarträff 2012 på Hotell Utsikten i Nynäshamn 22-23 maj. Där kan du hitta presentationerna från båda dagarna. Du kan även ta hem ett dokument innehållande program, bekräftelse och deltagarlista. Dokumentet hittar du här.

   

Tisdag 22 maj 2012

12.00-12.15 Inledning Michal Borglund
12.15-13.15 Lunch
13.15-14.15 QuickMaps framtid
Webbaserat kartsystem, MapGuide
Driftlägeskarta
Anders Falk
Dan Nilsson
Dan Nilsson
Status QuickMap.pdf
MapGuide.pdf
Driftläge.pdf
14.15-15.15 Ärendehantering (elskling.se, ledningskollen.se)
Status på föranmälan.nu
Införande i organisationen
Pär Hagberg
Anders Falk
Paul Andersson
Ärendehantering.pdf
Status föranmälan.nu.pdf
15.15-15.45 Fika
15.45-17.15 Offline/Online, rutiner, hårdvara
Mobilitet, säkerhet, webbsidor vs appar
Mirakel Besiktning
Peter Håstlund
Pär Hagberg
Peter Håstlund
Tillgång till dokumentation i fält.pdf
PHB_07_Mobilitet.pdf
Mirakel Besiktning.pdf
17.15- Slut dag 1
 

Onsdag 23 maj 2010

08.00-09.00 Status förhandsregleringen Michal Borglund Status förhandsregleringen.pdf
09.00-11.00 Nyheter i Cadra
Nyheter i AutoCadMap
Dan Nilsson
Göran Zickerman
DNI_04_CadraNyheter.pdf
GZI_03_AutoCADMap.pdf
11.00-12.00 Modern ritteknik
Nytt sätt att rita

Korrigeringslängder i Cadra och
enlinjeschema i Rakel
Sune Sander
Dan Nilsson

Michal Borglund
SS_Modern ritteknik C4 Elnät.pdf
DNI_05_Ritteknik.pdf
Korrigeringoschema.pdf
12.00-13.00 Lunch
13.00-14.30 Parallellsession Mickel
Parallellsession Rakel
Anders Falk
Michal Borglund
Parallellsession Mickel.pdf
Parallellsession Rakel.pdf
14.30-15.00 Fika
15.00-15.30 Summering och slutdiskussion
Önskemål Babs
Pär Hagberg
Michal Borglund
PHB_08_Slutdisskussion.pdf
ÖnskemålBabs.pdf
15.30- Slut dag 2

 Program   Kvällen