Användarträff 2014
 Program   Kvällen 
 

Program

Här nedan följer programmet för vår Användarträff 2014 på Örenäs Slott 13-14 maj. Där kan du hitta presentationerna från båda dagarna.

   

Tisdag 13 maj 2014

10.00-10.15 Inledning Michal Borglund
10.15-12.00 Driftlägeskarta + Susie
Driftschema med koppling till driftlägeskarta o Susie
Anders Falk
Dan Nilsson
Driftlägesmodul_Susie.pdf
Avbrottsinfo.pdf
Driftschema Cadra.pdf
Driftläge.pdf
12.00-13.00 Lunch
13.00-13.30 Besiktning med surfplatta o smartphone Marcin Kossowski Besiktning.pdf
13.30-14.00 Arbete i fält Skånska Energi
14.00-14.30 Nya avbrottsförskrifter Anders Falk Nya avbrottsföreskrifter.pdf
14.30-15.00 Föranmälan.nu Anders Falk föranmälan.nu.pdf
15.00-16.00 Framtidsvision Pär Hagberg Framtidsspaning.pdf
16.00- Slut dag 1
 

Onsdag 14 maj 2012

09.00-10.00 Nya MapGuide
Karta i surfplatta, Tips o Trix i Cadra
Pär Hagberg
Dan Nilsson
Nya MapGuide.pdf
AutoCAD360.pdf
Tips&Trix.pdf
10.00-11.00 Ärendehantering i samband med ledningskollen Pär Hagberg Ärendehantering o ledningskollen.pdf
11.00-12.00 Förhandsreglering Michal Borglund Förhandsreglering.pdf
12.00-13.00 Lunch
13.00-13.30 Nyheter i Cadra Anders Falk Nyheter i Cadra.pdf
13.30-14.00 Nyheter i Cadkom/Babs Michal Borglund Nyheter i Cadkom Babs.pdf
14.00-15.00 Parallellsession Mickel
Parallellsession Rakel
Anders Falk
Michal Borglund
Parallellsession Mickel.pdf
Parallellsession Rakel.pdf
15.00-15.30 Avslutning och sammanfattning Michal Borglund
15.30- Slut dag 2

 Program   Kvällen