Användarträff 2022

Program

Program

Här nedan följer programmet för Mirakelbolaget och Tyréns Användarträff 2022 på Hotel Riviera Strand i Båstad 11-12 maj tillsammans med presentationerna från båda dagarna.

Onsdag 11 maj 2022

10.oo-10.o5 Inledning Michal Borglund Inledning.pdf
10.o5-10.5o EnMap Dan Nilsson EnMap.pdf
10.5o-11.3o Emnis Michal Borglund Emnis.pdf
11.3o-12.3o Lunch
12.3o-14.oo Cadra, Cadkom,
Cadvä, Cadva
Stefan Persson Hultqvist CAD++.pdf
14.oo-14.30 Förhandsreglering Michal Borglund Förhandsregleringen.pdf
14.3o-15.oo Fika
15.oo-15.3o Larmtrådshantering,
fjärrvärmenät
Stefan Persson Hultqvist Larmtrådar.pdf
15.3o-16.oo Ärendehantering med
resursplanering
Stefan Persson Hultqvist Ärendehantering.pdf
16.oo-16.3o Drift och underhåll Stefan Persson Hultqvist DriftoUnderhåll.pdf
16.3o-17.oo Inmätning Dan Nilsson Inmätning.pdf
19.3o- Samling för middag och överraskning

Torsdag 12 maj 2022

08.3o-09.35 Driftlägeskarta och
driftschema
Anders Falk Driftlägeskarta och
driftschema.pdf
09.40-10.oo Integration mätarlarm Anders Falk Mätarlarm.pdf
10.oo-10.15 Fika
10.15-11.oo Parallellsessioner Mickel,
Rakel & VA
Mirakelbolaget/Tyréns Mickel.pdf
Rakel.pdf
VA.pdf
11.oo-11.45 Parallellsessioner Babs och
fjärrvärme
Mirakelbolaget/Tyréns Babs.pdf
Kontakta Pär för fjv-info
11.45-12.45 Lunch
12.45-13.2o Nätberäkning 2.0 Anders Falk Nätberäkning.pdf
13.2o-13.35 Nätnyttoersättning Anders Falk Nätnyttoersättning.pdf
13.35-14.3o Support Alen Stevic & William Vinterskär Support.pdf
14.3o-15.oo Fika
15.oo-15.2o Avisering Michal Borglund Avisering.pdf
15.2o-16.oo Bakgrundskartor och
ortofoton
Marianna Edenheim Bakgrundkartor.pdf

Aktiviteter & bilder

Aktiviteter

Äntligen fick vi träffas igen efter så lång tid... på riktigt med ett deltagarrekord på över 100 personer!

Vissa av oss hade till och med bara tidigare träffats online men fick nu chansen att nätverka ordentligt både med Mirakelbolaget/Tyréns och med varandra.

Bägge dagarna avverkades med många intressanta ämnen. Första kvällen avslutades med en middag och en överraskning som hölls hemlig in i det sista. Hasse Andersson sjöng om de vilda pågarna i Sjöbo och guld och gröna skogar.

Många nya idéer och inspirationer tog sin form med en perfekt inramning av Rivierans natur i Båstad. Vi ser redan framåt mot nästa träff!