Nyhetsarkivet
 

Här finner du äldre pressinformation från oss. Du kan även läsa den senaste pressinfon för att hålla dig informerad om vårt företag.

Vill du prenumerera på pressinformation från oss och få dem levererade direkt till din e-postlåda? Det gör du enkelt genom att fylla i prenumerationsformuläret.

Elfack 2015, 5-8 majapr 2015
Nu är det återigen dags för Elfack och vi ställer som vanligt ut i monter A01:62. Kom gärna och hälsa på oss och diskutera förhandsreglering, Susie, besiktning, driftlägeskartor, integration med fjärrkontrollsystem och mätinsamlingssystem, för- och färdiganmälningar på webben, störningskartor på hemsida, avbrottsaviseringar eller något annat som du tycker är intressant och aktuellt. Du kan gå in på vår hemsida och skriva ut ditt entrékort.
Elfack 2013, 13-17 majapr 2013
Vi ställer även denna gång ut på Elfack i Göteborg. Kom och se hur ni kan hantera era för- och färdiganmälningar på webben. Är du nätägare vill du säkert även se hur ni kan utföra EBR-besiktningar med smartphones och pekplattor, och hur ni automatiskt kan rapportera nätets driftstatus till nya SUSIE. Du hittar oss på samma ställe som de senaste åren i monter A01:62. Du kommer väl? Du kan gå in på vår hemsida och beställa ditt entrékort.
Organisationsförändringar på Mirakelbolagetapril 2012
Mirakelbolaget flyttar sitt huvudkontor till Malmö och i samband med detta övertar Michal Borglund rollen som VD på företaget efter Anders Falk. Michal har varit anställd på Mirakelbolaget sedan starten år 2000 och arbetade innan dess på Rejlers Ingenjörer med utvecklingen av Rakelprodukterna. Anders är fortsatt anställd och engagerad i företaget, men kommer nu istället att vara ansvarig för produktutveckling och tekniskt strategiska frågor.
Nyanställningapril 2012
Den 12 april blev det klart att Marcin Kossowski anställs som systemutvecklare på Mirakelbolaget. Marcin kommer närmast från Malmö Högskola där han studerar till sytemutvecklare och kommer att vara klar med sina studier till sommaren. Tills vidare är Marcin timanställd, men kommer att bli heltidsanställd i höst och då förstärka Malmökontorets utvecklingsresurser.
Elfack 2011, 9-13 majmaj 2011
Vi ställer även denna gång ut på Elfack i Göteborg. Du hittar oss på samma ställe som de senaste åren i monter A01:62. Du kommer väl? Du kan gå in på vår hemsida och beställa ditt entrékort..
föranmälan.numaj 2011
På Elfack kommer vi att presentera vår nya tjänst föranmälan.nu, för- och färdiganmälan på nätet. En tjänst som kan användas av såväl elinstallatörer som elnätsägare. Kom och besök oss i vår monter så berättar vi mer. Du kan också läsa om det på vår hemsida.
Förhandsregleringen av elnätstariffer med Minettedec 2010
I november släppte Mirakelbolaget den nya generationen av programvaran Minette, som används för att sammanställa ledningsnätets kapitalbas enligt myndighetens nya krav. Programvaran används redan nu av många nätföretag som därmed är redo att rapportera sin begärda intäktsram till Energimarknadsinspektionen i mars 2011.
En viktig funktion i den nya programvaran är den kraftfulla GIS-analysen, som används för att bestämma jordkablars förläggning baserat på city-, tätorts- och grävbarhetskartor från Lantmäteriet, SCB och SGU. Minette har även inbyggda kontroller för att säkerställa kvalitén på befintlig dokumentation vilket blivit ännu viktigare med de nya lagkraven.
I samband med lanseringen av Minette har flera kurser, med deltagare från ett stort antal nätföretag, genomförts på flera orter i landet. Kurserna har varit praktiskt inriktade och gett deltagarna en bred insyn och stor förståelse för de nya lagkraven och hur man enkelt tar fram kapitalbasen ur befintlig nätdokumentation.
Mirakel Webbserver tillsammans med fjärrkontrollsystemdec 2010
Brittedals Elnät har beställt koppling mellan Mirakel Webbserver och sitt fjärrkontrollsystem Uni-View. Nu kan de direkt se aktuella kopplingslägen i webbkartan, se aktuella matningsvägar, se aktuella lägen på brytare och frånskiljare och se om några kunder är spänningslösa i nätet. Kartan uppdaterar sig själv vid driftstörningar och visar larm med uppgift om antal drabbade kunder i olika områden och tydlig färgmarkering av spänningslösa ledningar.
Fler beställningardec 2010
Vi har haft nöjet att ta emot flera nya beställningar av våra produkter.
Minette har beställts av ett flertal av våra kunder. Mirakel Besiktning har beställts av Trelleborgs Kommun, Olofströms Kraft och C4 Elnät (mätarplatsinspektion).
Mirakelbolagets tioårsjubileumjun 2010
Sista veckan i maj var det Användarträff på Strand Hotell Borgholm på Öland. Då passade vi på att fira Mirakelbolagets tioårsjubileum med lite extra festligheter där olympiern Ragnar Skanåker hjälpte oss att sikta rätt.
Många intressanta ämnen togs upp under de båda dagarna, bl.a. Förhandsreglering av nättariffer, Avbrottsrapportering, Ärendehantering, För- och Färdiganmälan, Multikanalisation och Dokumentationsstandard.
Vägbelysning på webbenjun 2010
Botkyrka Kommun använder sedan många år Candela för dokumentation av sitt vägbelysningsnät.
Systemet har nu tagit steget ut på webben så att servicepersonalen kommer åt dokumentationen även vid arbete ute i fält. I servicebilarna kommer man att använda vanliga mini-laptops med 3G-modem och GPS-mottagare. Med datorerna får man tillgång till aktuell dokumentation med möjlighet till fel- och åtgärdsrapportering samt fjärrtändning av belysningscentraler vid underhållsarbete och inspektion i nätet.
Nya beställningarjun 2010
Vi har haft nöjet att ta emot flera nya beställningar av våra produkter.
Babs har beställts av Sölvesborgs Energi och Nossebro Energi. Cadra Projekthantering har beställts av Skånska Energi Nät. QuickMap har beställts av Ystad Energi.
Årsunda Kraft och Vinninga Elektriska nya kunderjan 2010
Årsunda Kraft har beställt Mickel och Mirakel Besiktning. Vinninga Elektriska Förening har beställt Mickel och QuickMap.
Vi tackar för beställningarna och hälsar Årsunda och Vinninga välkomna in i Mirakelgänget.
Nya beställningarjan 2010
Vi har under året som gått haft nöjet att ta emot flera nya beställningar av våra produkter. Mirakel Besiktning har beställts av Sjöbo Elnät, Gislaved Energi, Brittedals Elnät och Ronneby Miljö & Teknik. Vår nya modul till Mirakel Besiktning, Mätarplatsinspektion, har beställts av C4 Elnät. Cadra Projekthantering har beställts av Karlshamn Energi och Kvänum Energi. Vera (gatubelysning i Rakel) och Eva (ekonomiskt anläggningsregister i Rakel) har beställts av Sjöbo Elnät.
Mirakel Webbserver tillsammans med fjärrkontrollsystemfeb 2009
Nu finns det möjlighet att koppla ihop Mirakel Webbserver med fjärrkontrollsystemet så att man direkt kan se aktuella kopplingslägen i webbkartan, se aktuella matningsvägar, se aktuella lägen på brytare och frånskiljare och se om några kunder är spänningslösa i nätet. Kartan uppdaterar sig själv vid driftstörningar och visar larm med uppgift om antal drabbade kunder i olika områden och tydlig färgmarkering av spänningslösa ledningar. Varför inte sätta upp en bildskärm på väggen i driftrummet, i fikarummet eller hos kundtjänst så att alla direkt kan se aktuellt driftstatus på nätet? Kontakta oss om du vill veta mer eller om du vill ha referenser.
Mirakel Webbserver med driftlägeskartafeb 2009
Med webbkartan i Mirakel Webbserver kan man enkelt simulera omkopplingar i nätet, se hur många kunder som matas via olika linjer och nätstationer, se vilken linje som matar viss nätstation, se strömriktningar mm. Kontakta oss om du vill veta mer.
Nya funktioner i Mirakel Besiktningfeb 2009
I den senaste versionen av vårt handdatorsystem Mirakel Besiktning finns några intressanta nyheter. Man kan t.ex. inspektera mätarplatser och då kontrollera plomberingar, elsäkerhet, passkontakter, mätarställningar m.m. Handdatorn kan även kompletteras med karthantering så att protokollen visas som klickbara symboler i kartan. Kompletterar man detta med GPS så kan handdatorn även ta fram resväg till besiktningsobjekten i nätet. Kontakta oss om du vill veta mer eller om du vill ha referenser.
Nya beställningarfeb 2009
Vi har under vintern tagit emot flera nya beställningar av våra produkter. QuickMap har beställts av Sjöbo Elnät. Babs har beställts av Österlens Kraft och Ronneby Miljö o Teknik. Cadra Projekthantering har beställts av Habo Kraft, Mjölby Kraftnät, Arvika Elnät, Trollhättan Energi, Trelleborgs Kommun och Nybro Elnät. Vår modul för koppling till fjärrkontrollsystem har beställts av Vaggeryds Elverk, Mjölby Kraftnät och Arvika Elnät.
Sjogerstads Elektr.Distr.för. väljer system från Mirakelbolagetapr 2008
Sjogerstads Elektr.Distr.för. beställer Mickel och Cadra. I beställningen ingår konvertering från Sjogerstads befintliga dokumentationssystem. Vi hälsar Sjogerstads välkomna in i Mirakelgänget.
Ny beställningmar 2008
Degerfors Energi har beställt Mirakel Webbserver som används för att publicera nätdokumentation så att den kan nås med en vanlig webbläsare .
Nya beställningarjan 2008
Vi har tagit emot flera nya beställningar av våra produkter. QuickMap har beställts av Mjölby Kraftnät och Ulricehamns Energi. Cadra Projekthantering har beställts av Tekniska Verken Landskrona Kommun, KREAB Energi, KREAB Öst, Ystad Energi, Ringsjö Energi. Mirakel Besiktning har beställts av Nybro Elnät. Babs har beställts av Bjärke Energi.
Elfack 2007, 7-11 majmar 2007
Vi ställer även denna gång ut på Elfack i Göteborg. Du hittar oss på samma ställe som de senaste åren i monter A01:62. Du kommer väl? Du kan redan nu gå in på vår hemsida och beställa ditt entrékort..
Skalenliga utskrifter i QuickMapmar 2007
Mirakel QuickMap har snabbats upp och kan nu anslutas till flera olika datakällor, t.ex. adressdatabaser. Dessutom kan man göra skalenliga kartutskrifter i valfri skala på valfri pappersstorlek. Man kan även göra enkla skisser, lägga in måttsättningspilar och göra noteringar i kartan innan den skrivs ut eller mailas vidare till någon medarbetare.
Mirakel Besiktning i ny tappningfeb 2007
I den nya versionen av Mirakel Besiktning arbetar handdatorerna med Microsoft SQL Server vilket medför att flera tusen protokoll kan hanteras samtidigt och att synkroniseringen med nätverksservern bara tar någon minut.
Fler beställningarfeb 2007
Vi har under vintern tagit emot flera nya beställningar av våra produkter. QuickMap har beställts av Skånska Energi Nät, Götene Elförening, Skövde Elnät, Mölndal Energi och Alingsås Energi Nät. Mirakel Besiktning har beställts av Tekniska Verken Landskrona Kommun, Alingsås Energi Nät och Bjäre Kraft. Mirakel Webbserver har beställts av Skövde Elnät.
Vaggeryds Elverk ny kundokt 2006
Vaggeryds Elverk beställer Mickel och Cadra för dokumentation av elnät. Dessutom beställer man Babs för dokumentation av opto och CADVÄ från Tyréns för fjärrvärme. I beställningen ingår även konvertering av nätinformation från ett äldre system som använts tidigare på företaget. Vi tackar för beställningen och hälsar Vaggeryd välkomna in i Mirakelgänget.
QuickMap-beställningarsep 2006
Under sommaren har QuickMap beställts av Ringsjö Energi och av Nossebro Energi.
Fler beställningar8 mar 2006
Under vintern har vi haft nöjet att ta emot fler beställningar av våra produkter. Babs har beställts av Herrljunga Elektriska. Mirakel Besiktning har beställts av Varabygdens Energi, Smedjebackens Energi, Sandhult-Sandareds Elektriska och Götene Energi. QuickMap har beställts av Bjäre Kraft, Degerfors Energi, Grästorp Energi, Höörs Energiverk, KREAB Energi, Näckåns Elnät, Sandhult-Sandareds Elektriska, Arvika Elnät, Katrineholm Energi, Kvänumbygdens Energi och Österlens Kraft Produktion.
Ny partner till Mirakelbolaget, IPNC Sweden AB1 mar 2006
IPNC Sweden AB arbetar tillsammans med Mirakelbolaget via sitt system AutoSuite för hantering av aktiva nät på olika plan som direktkonfigurering av switchar, övervakning, administration av tjänster och nätverk. Systemet är integrerat med Mirakelbolagets produkt BABS som används för dokumentation av bl.a. optonät.
Kvalitets- och miljöcertifiering15 feb 2006
Under hösten och vintern har vi internt arbetat för att bli kvalitets- och miljöcertifierade. Detta arbete är nu klart och från mitten på februari är vi godkända och certifierade enligt ISO9001 och ISO14001.
Västra Orust Energitjänst väljer system från Mirakelbolaget26 sep 2005
BestEl AB beställer system Mickel och Cadra att användas på Västra Orust Energitjänst. Samtidigt beställs MapGuide för användning hos Bjärke Energi. I beställningen ingår konvertering från Västra Orusts befintliga dokumentationssystem.
Ny VD för Mirakelbolaget1 maj 2005
I och med Assar Lundins pensionering den sista april så har VD-posten tagits över av Anders Falk från och med den första maj. Anders Falk har tidigare varit utvecklingsansvarig på företaget.
Nyanställning på Mirakelbolaget15 april 2005
Mirakelbolaget har fått tillökning genom Berit Svensons anställning. Berit har lång branscherfarenhet som dokumentationskonsult nu senast på Comcarta och kommer att arbeta från Göteborg vilket innebär att Mirakelbolaget nu finns representerat i Sveriges tre största städer.
Flera beställningar av Mirakel Besiktning4 februari 2005
NVSH Energi har tillkommit som ny Mirakelkund när de köpte vårt populära besiktningsprogram för handdatorer. NVSH Energi kommer att använda Mirakel Besiktning tillsammans med NIS-systemet SwedNet. Programmet har även köpts av Ringsjö Energi, Värnamo Energi samt Lunds Energi som alla är befintliga Mirakelkunder. I och med Lunds Energis inköp så är nu Mirakel Besiktning även kopplad till FacilPlus. Det betyder att Mirakel Besiktning nu kan kopplas till fem stycken NIS-system. Nytt för Mirakel Besiktning är att programmet nu har kompletterats med checklistor som man kan bygga upp efter önskemål och som används som stöd när man gör sina besiktningsrundor. Man kan nu även ändra anläggningsuppgifterna i kabelskåpsprotokollen. Mirakel Besiktning används idag hos 19 olika nätföretag i landet.
Två beställningar av våra system19 november 2004
Gislaved och Biggnet AB samt Brittedal har beställt våra dokumentationssystem för bredband och elnät. När det gäller Gislaved och Biggnet AB så anlitades även Rejlers i Estland för att rita in nätet i vårt GIS-system Cadra. Vi tackar för beställningen och hälsar dem välkomna in i Mirakelgänget.
Mirakel Besiktning kopplas till ännu fler system7 juni 2004
Vårt handdatorbaserade besiktningssystem Mirakel Besiktning har nu kompletterats med kopplingar till FacilPlus och Xpower. Tillsammans med de tidigare kopplingarna till SwedNet, Mickel och Rakel, innebär det att Mirakel Besiktning kan hämta besiktningsunderlag från fem kända nätinformationssystem och föra över dessa till handdatorer. I fält utförs sedan EBR-besiktningarna som vanligt men med den förnämliga möjligheten att man samtidigt kan kontrollera och kvalitetssäkra den nätinformation som finns i det centrala dokumentationssystemet. Mirakel Besiktning används idag hos 15 olika nätföretag i landet.
Beställningar av Mickel och Mirakel Besiktning30 maj 2004
Under maj har Mickel beställts av Österfärnebo El och Mirakel Besiktning har beställts av Kvänumbygdens Energi som använder Mickel sedan tidigare. Vi tackar för beställningarna och hälsar Österfärnebo välkomna som ny Mirakelkund.
Fler beställningar24 mar 2004
Under vintern har vi haft nöjet att ta emot fler beställningar av våra produkter. Bl.a. har Babs beställts av Eksjö Energi, Trelleborg Kommunal Teknik, Karlshamn Energi och Smedjebacken Energi. Mirakel Besiktning har beställts av Dala Elnät, Mölndal Energi, Eksjö Energi och Nossebroortens Energi. Mirakel Webbserver har beställts av Rödeby Elverk och Karlshamn Energi. Rakel har beställts av Sjöbo Elnät. Vera för gatubelysning har beställts av Karlshamn Energi. Vi tackar för beställningarna och hälsar Sjöbo Elnät välkommen som ny Mirakelkund.
PRODUKTNYTT - Minette för Nätnyttomodellen27 feb 2004
Minette är uppdaterad för inrapportering av uppgifterna för 2003. Förutom anpassningen till de nya anvisningarna från myndigheten så har rutinerna förenklats för transformation från lokala koordinatsystem till RT90. Dessutom kan en överskådlig karta med alla nätnyttopunkter enkelt skapas. I Minette färdigställer ni materialet som ska rapporteras till myndigheten varefter en färdig XML-fil skapas som sedan signeras och krypteras med myndighetens NetDek.
PRODUKTNYTT - Mirakel QuickMap26 jan 2004
Vårt nya kartvisningsprogram Mirakel QuickMap för alla medarbetare på företaget som behöver enkel tillgång till kartan. Mycket lätt att använda med funktioner för sökning, panorering, zoomning och utskrifter. Mirakel QuickMap kopplas enkelt ihop med våra övriga produkter för besiktning och dokumentation av elnät, kommunikationsnät och belysningsnät. Inom kort kommer även en webbversion av Mirakel QuickMap och programmet fungerar då även tillsammans med Mirakel Webbserver.
PRODUKTNYTT - Mirakel Besiktning med GPS11 nov 2003
Mirakel Besiktning har vid det här laget börjat bli en gammal trotjänare som varit med ett tag. Nu har programmet uppdaterats med GPS-stöd som innebär att man bara behöver ställa sig vid besiktningsobjektet med handdatorn så tas automatiskt rätt protokoll fram på skärmen. Man behöver alltså varken söka på littera eller adress.
Vinnarna på Elfack 200330 jul 2003
Mirakelbolaget hade en tävling i sin monter under Elfack. 25 vinnare drogs och fick vardera 2 biobiljetter var. Den kompletta listan kan du se här.
Sommarbeställningar av besiktning och belysning30 jun 2003
Lagom till semestern beställde Vetlanda Energi Mirakel Besiktning. Företaget använder sedan tidigare Rakel och Cadra för elnätsdokumentation. Dessutom fick vi nöjet att välkomna Sundbyberg Stad som en ny kund i samband med deras beställning av Candela som kommer användas för dokumentation av stadens belysningsnät.
Ulricehamns Energi beställer Mirakel Besiktning3 apr 2003
Ulricehamns Energi beställer Mirakel Besiktning för EBR-besiktning med handdatorer. Företaget använder sedan tidigare Mickel och Cadra för elnätsdokumentation och besiktningssystemet kommer integreras med dessa system för besiktning och kvalitetssäkring i fält av den befintliga nätdokumentationen.
Pilotfas 3 igen28 mar 2003
På Energimyndighetens uppstartsmöte i Eskilstuna den 20 mars rätades många frågetecken kring rapporteringen ut och dessutom presenterades nya uppgifter som ska rapporteras. Minette är nu anpassat till dessa nya förutsättningar och den nya versionen blir tillgänglig för nerladdning under nästa vecka.
Pilotfas 3 samt fler beställningar12 feb 2003
Minette är nu anpassat enligt Energimyndighetens preliminära förutsättningar för pilotfas 3 vilket bl.a. innefattar förändrade uppgifter att rapportera samt XML-hantering.
Skövde Kommun beställer Candela för dokumentation av vägbelysning. Kristinehamn Energi Elnät beställer Mirakel Besiktning som kommer kopplas ihop med Mickel som de använder sedan tidigare.
Intresserad av Mirakel? Kom till Elfack!1 feb 2003
Mirakel Besiktning Mirakelbolaget ställer även denna gång ut på Elfack i Göteborg den 5-9 maj. Fokus ligger i år på besiktning med handdatorer med Mirakel Besiktning. Dessutom visar vi hur enkelt det faktiskt kan vara att rapportera uppgifter till Energimyndighetens Nätnyttomodell med vårt Minette. Vi visar även våra övriga system för hantering av ledningsnät för bredband, el och belysning.
Läs mer & beställ biljetter
Grästorp Energi/Linjemontage beställer system24 jan 2003
Grästorp Energi/Linjemontage beställer Mickel och Cadra för dokumentation av elnät. I beställningen ingår även konvertering av nätinformation från ett äldre system som använts tidigare på företaget. I höstas beställdes även Mirakel Besiktning för EBR-besiktning av elnät med handdatorer.
Avisering via e-post enligt Telias önskemål18 dec 2002
Lagom till jul har ett nytt litet nyttoprogram sett dagens ljus. Det är Mirakel Avisering som alla Mirakelkunder kan ladda ner gratis. När programmet installerats i Microsoft Word kan man välja hur aviseringsbrev från Mickel och Rakel ska distribueras till nätkunderna. Antingen på traditionellt sätt via brev eller via e-post där aviseringstexten läggs in som ren text, eller som en pdf- eller word-bilaga med samma utseende som företagets vanliga brev med logotyper och kontaktinformation.
Bredband på webben20 sep 2002
Man talar ofta om webb och internet på bredband men den här gången är det faktiskt tvärtom när bredbandet kommer på webben. Det är nämligen Babs, vårt dokumentationssystem för bredbandsnät, som nu anpassats till Mirakel Webbserver så att informationssökare på företaget kan få fram uppgifter om bredbandsnätet med en vanlig webbläsare.
Förstärkning till Stockholm10 sep 2002
Den 1 oktober börjar Peter Håstlund jobba på vårt Stockholmskontor. Peter kommer närmast från en anställning på ett företag som utvecklar affärssystem och han kommer framför allt ansvara för utveckling av Mirakel Besiktning. Peter har tidigare arbetat med AutoCAD och som utvecklare av underhållssystem, och har tidigare även arbetat i elbranschen.
Rödeby Elverk beställer system1 sep 2002
Rödeby Elverk beställer Mickel och Cadra för dokumentation av elnät. I beställningen ingår även Minette som är vårt verktyg för att underlätta rapporteringen av uppgifter till Energimyndighetens Nätnyttomodell.
Information till hands12 mar 2002
Mirakel Webbserver för spridning av nätinformation i webbmiljö har nu även anpassats för handdatorer. Det innebär att man även i fält kan komma åt informationen på kontoret om man är utrustad med en Pocket PC och en mobiltelefon.
Många kartbeställningar10 feb 2002
Bredbandsutvecklingen har inte stannat av och det märks verkligen på intresset för Babs med Cadkom. Ystad Energi, Kristinehamn Energi Elnät, Katrineholm Energi, Skånska Energi, Mjölby Kraftnät och Ronneby Miljö & Teknik beställer alla Cadkom som kommer användas tillsammans med Babs. Mjölby och Ystad beställer dessutom Cadra som ett komplement till sina tidigare system Mickel och Rakel.
Ett nytt besiktningssystem17 oktober 2001
Såg ni oss på Elfack? Då kanske ni även såg vår förhandsvisning av Mirakel Besiktning som är ett nytt och modernt besiktningssystem för handdatorer. Nu är systemet färdigt att börja använda. I den första etappen hanteras besiktning av markstationer och kabelskåp enligt EBR, och i nästa etapp ingår även jordtagsmätning och rötskadebesiktning.

Mirakel Besiktning är en fristående applikation som består av en modermodul och en handdatormodul. Modermodulen används för att importera anläggningsinformation från olika nätinformationssystem. (För närvarande Mickel och Rakel men senare kan underlag även importeras från andra system på marknaden). Anläggningsuppgifterna förs sedan automatiskt över till handdatorerna där de utgör underlag vid besiktningen. Efter avslutad besiktning förs de digitala och signerade protokollen tillbaka till modermodulen där de lagras i besiktningsarkivet och där man kan söka fram fel, ta fram statistik, skriva ut rapporter m.m.

Vid utvecklingen av handdatormodulen har stor vikt lagts vid enkelhet och smidighet i fält. Besiktningsmannen har en mycket överskådlig och bläddringsbar lista på skärmen med de objekt som skall besiktigas. Han kan enkelt notera anmärkningar genom att peka på skärmen med en penna som även kan användas för textinmatning. Handdatormodulen är utvecklad för operativsystemet Microsoft Pocket PC.

Utvecklingen har skett i samarbete med en referensgrupp bestående av deltagare från C4 Elnät, Eksjö Energi, Skånska Energi Nät och Trollhättan Energi.
Läs mer...
Nu förstärker vi oss1 oktober 2001
En ny medarbetare har börjat på Mirakelbolaget i Malmö. Han heter Lars Jensen, är 22 år, och har färska kunskaper med sig från utbildning i programmeringsteknik för webbmiljöer. Han kommer därför närmast att förstärka oss på webben, där bl a Babs i webbläsaren är ett pågående projekt, men senare också för support och annan utveckling.

Vårt Stockholmskontor har nu flyttat till större och modernare lokaler i Skarpnäck. Den nya adressen är Fraktflygargatan 7, 128 30 SKARPNÄCK. Vi behåller våra nuvarande telefon- och faxnummer.
Marknadens effektivaste optoprogram?30 september 2001
Babs har i samarbete med Jämtkraft kompletterats och är nu troligen marknadens effektivaste optodokumentationsprogram. Under hösten har ett tiotal beställningar gjorts av Babs.
Göteborg Stad väljer mirakelsystem för gatubelysning29 augusti 2001
Göteborg Stad beställer Candela och Mirakel Webbserver för att sköta dokumentationen av sitt belysningsnät som omfattar över 70.000 ljuspunkter. I beställningen ingår nya funktioner för ut- och incheckning av data, något som tillfredsställer de behov som externa uppdragstagare har när de behöver sköta dokumentation och projektering off-line. Dessutom kompletteras Mirakel Webbserver med ett webbaserat filarkiv för ut- och incheckning av digitala kartor.
  I samband med beställningen anpassas Candela och Mirakel Webbserver till Microsoft SQL Server för att följa kommunens utarbetade IT-strategi.
  Systemen med alla ingående funktioner levereras och installeras den 31 oktober 2001.
Bjäre Kraft och Dala Elnät väljer Mirakelbolaget24 augusti 2001
Trots att sommaren normalt är en period då det flesta brukar lunka på i maklig takt så har vi nöjet att hälsa nya kunder välkomna till oss. Första sommarkunden blev Bjäre Kraft som byter till våra system Rakel med Cadra och Babs med Cadkom för dokumentation av elnät respektive bredbandsnät. Nätinformationen kommer även läggas ut på företagets intranät med Mirakel Webbserver. Bjäre Kraft har tidigare använt ett annat nätinformationssystem. Och dels är det Dala Elnät som väljer våra system Mickel med Cadra och Babs med Cadkom för dokumentation av elnät respektive bredbandsnät. Dessutom beställer Dala Elnät Autodesks Mapguide och vår Mirakel Webbserver för publicering av nätinformation i webbmiljö.
Många beställningar från Mirakelkunder23 augusti 2001
Under sommaren har vi haft nöjet att ta emot flera beställningar från tidigare Mirakelkunder. Dessa är Ulricehamns Energi AB, Ringsjö Energi AB och Ronneby Miljö & Teknik AB som beställer Babs med Cadkom för bredbandsdokumentation, Trollhättan Energi AB som kompletterar Cadkom med en beställning på Babs, Varabygdens Energi som beställer Mirakel Webbserver samt Bromölla Energi AB som beställer Ritva. Dessutom kompletterar Österlens Kraft Produktion AB Rakel med en beställning på Cadra och köper även digitaliseringstjänster från Rejlers Ingenjörer i Gävle.
Ännu en beställning på MapGuide och Mirakel Webbserver2 april 2001
C4 Elnät AB blir det andra företaget att beställa Autodesk MapGuide för presentation av elnätskartorna på webben. Dessutom beställer man Mirakel Webbserver för att publicera elnätsdokumentation i webbmiljö.
Jämtkraft beställer Babs26 mars 2001
Vi hälsar Jämtkraft AB välkomna som ännu en Mirakelkund sedan de beställt Babs med Cadkom för att dokumentera sitt bredbandsnät.
Första beställningen på MapGuide går till Olofström19 mars 2001
Olofströms Kraft blir först ut av Mirakelföretagen att använda Autodesk MapGuide för hantering av sina elnätskartor i webbmiljö. Bland fördelarna med Mapguide, jämfört med den enklare dwf-hanteringen, kan nämnas en helt skarvlös karta som ökar i detaljrikedom beroende på inzoomning och att skalriktiga utskrifter kan göras från webbläsaren. Med MapGuide och Mirakel Webbserver får alla medarbetare på företaget en lättillgänglig digital karta, både på kontoret och vid arbete ute i fält.
Varabygden och Landskrona beställer12 mars 2001
Två beställningar har kommit in i dagarna. Dels är det Varabygdens Energi som beställer kartsystemet Cadra som komplement till sitt tidigare system Rakel, och dels är det Tekniska Verken i Landskrona som beställer Babs och Cadkom för att hantera dokumentationen av sitt bredbandsnät.
Minette för Nätnyttomodellen9 mars 2001
Mirakelbolaget lanserar en ny programmodul, Minette, för att hantera Energimyndighetens förslag till nätnyttomodell. Vid utvecklingen av Minette har stor vikt lagts vid att det ska vara enkelt att producera det material som Energimyndigheten efterfrågar.
Katrineholm beställer Cadra14 februari 2001
Katrineholm Energi AB uppgraderar sitt befintliga GIS-system till Cadra. Katrineholm använder sedan tidigare Mickel för dokumentation av elnätet.
Mirakel Webbserver till Vetlanda och Trelleborg15 december 2000
Trelleborg Kommunal Teknik och Vetlanda Energi AB beställer Mirakel Webbserver för publicering av sin nätdokumentation i webbmiljö.
Cadra, Cadka och Babs till Arvika1 november 2000
Arvika Energi Elnät AB, som tidigare använt ett annat kartsystem, har nu valt att byta till Cadra. Arvika använder sedan tidigare Mickel för elnätsdokumentation. I beställningen ingår även Babs för hantering av bredbandsnät, och Cadka med stödfunktioner för karthantering.
Ännu en beställning av Cadkom12 september 2000
Beställningarna droppar in och det tycker vi naturligtvis är trevligt. Den här gången är det Trollhättan Energi som beställer Cadkom för dokumentation av kommunikationsnät.
Östernärkes Kraft och Alingsås Energi Nät beställer7 september 2000
Östernärkes Kraft AB beställer idag Mickel för dokumentation och nätberäkning med målet att senare komplettera med Cadra för digital karthantering. Samtidigt beställer Alingsås Energi Nät AB system Babs och Cadkom för dokumentation av kommunikationsnät som ett komplement till sina tidigare system Mickel och Cadra.
Olseröds edf & Herrljunga Elektriska beställer system1 september 2000
Olseröds edf beställer idag IDA för hantering av driftstörningar och avbrott. IDA kommer användas som en tilläggsmodul till Rakel som sedan tidigare används hos Olseröds edf. Dessutom beställer Herrljunga Elektriska Cadkom för dokumentation av kommunikationsnät som ett komplement till sina tidigare system Mickel och Cadra.
Välbesökt Mirakelträff på Ronneby Brunn30 augusti 2000
Historiens första Mirakelträff har just avslutats i "Sveriges trädgård" Blekinge, närmare bestämt i vackra Ronneby. Träffen kan summeras som en synnerligen givande och välbesökt sammankomst. Under två halvdagar presenterades produktnyheter och den framtida utvecklingen presenterades och diskuterades. Vi fick även lyssna till en intressant redogörelse för Energimyndighetens nya nätnyttomodell som kommer ligga till grund för reglering av nättariffer.
Läs mer om Mirakelträff 2000...
Lunds Energi beställer Mirakel Webbserver1 augusti 2000
Lunds Energi blir det första Rakel-företaget som beställer Mirakel Webbserver för publicering av nätdokumentation och nätkarta på sitt intranät. Mirakel Webbserver används sedan 1998 hos flera Mickel-företag och har nu fått sin första Rakel-användare.
Mirakel Webbserver för Rakel9 juni 2000
Den första gemensamma produkten från Mirakelbolaget är nu klar och det är Mirakel Webbserver som nu även anpassats till Rakel. Är du Rakel-användare idag kan du ladda ner en testversion från våra supportsidor. I samband med detta lanserar vi även vår nya hemsida som ersätter de gamla sidorna rebecka.nu och mickel.se. Hjärtligt välkommen som surfare.
Järfälla kommun beställer IT-system för gatubelysning29 maj 2000
Järfälla kommun har i dagarna beställt våra datorsystem Candela och Cadra Light för användning vid dokumentation och underhåll av kommunens gatubelysningsnät.
Trelleborg Kommunalteknik och C4 Elnät testar Cadra 20001 maj 2000
Cadra 2000 skiljer sig från tidigare versioner genom att geografiska data lagras i en yttre databas. Denna nya teknik ger stora fördelar inte minst när projektering och dokumentation i kartan sker från flera användare samtidigt. Cadra 2000 kommer att presenteras närmare på höstens användarmöte för Cadra.
Mickel ver 2000 klar28 mar 2000
Nu är hela Mickel helt konverterat till Microsoft Access 97 vilket innebär att vi nu lämnar 16-bitarsvärlden bakom oss. Övergången till Access 97 medför många fördelar som t.ex. ännu bättre anpassning till webbmiljö och ökade möjligheter till integrering med andra standardprodukter.
C4 Elnät, Kristianstad har sina ledningskartor klara1 mar 2000
Rejlers Ingenjörer och Mirakelbolaget levererar den fullständiga digitala kartan över ledningsnätet ritat i Cadra. Omfattningen är högspänningsnät, lågspänningsnät, signalkabelnät och gatubelysningsnät, det sistnämnda för hela Kristianstad kommun. Anläggningen har ritats på överenskomna 18 månader och omfattar ca 80 000 objekt på kartan.
Mölndal Energi beställer IT-system för nätdokumentation3 jan 2000
Millenniets första nya Mickel-kund blir Mölndal Energi som beställer IT-system för dokumentation av elnät och kommunikationsnät. Den information som Mölndal Energi matat in i sina äldre datorsystem, konverteras till de nya systemen.
Nytt företag inom IT för elnät19 dec 1999
Styrelserna i Rejlers Ingenjörer och Mickel Data har beslutat att bilda ett gemensamt bolag för drift och utveckling av datorsystem för elnätsmarknaden med verksamhetsstart 2000-01-01. Bolaget bildas av Rejlers Rakel-grupp och Mickel Data.

Namnet på det nya bolaget, med kontor i Malmö och Stockholm är mirakelbolaget. Vd i det nya bolaget blir Assar Lundin med Lars Wikman som styrelsens ordförande.

Rejlers Ingenjörer och Mickel Data har under lång tid utvecklat informationsverktyg i sina respektive system Rakel och Mickel, ca 40% av de svenska elnätsföretagen använder idag något av dessa system i sitt dagliga arbete. En av målsättningarna för det nya bolaget är att som en fortsättning på respektive system för nätberäkning, dokumentation och kartering utveckla kraftfulla och tekniskt moderna system, innefattande webbteknik, för underhåll och projekthantering av elnät. På längre sikt kommer systemen att kunna sammansmältas och därmed skapa ett synnerligen kompetent och kraftfullt system för branschen.
Rejlers Ingenjörer AB och Mickel Data AB inleder samarbete1 okt 1999
Utvecklingen på den svenska elmarknaden, framförallt inom nätbolagen, ställer allt större krav på effektivisering. Utnyttjande av modern informationsteknik spelar här en betydande roll för att styra, optimera och utveckla verksamheten. Nya strategier och verktyg behöver därvid utvecklas för att tillgodose ledningens och medarbetarnas möjligheter att uppnå satta verksamhetsmål.

Rejlers Ingenjörer och Mickel Data som båda utvecklar informationssystem för elmarknaden, Rebecka och Mickel, har därför beslutat inleda ett fördjupat samarbete för att möta den ökade efterfrågan på kompetenta lösningar och applikationer. Tillsammans täcker systemen ca 35% av de svenska nätbolagen med totalt ca 1 miljon nätkunder. Inom både Rejlers Ingenjörer och Mickel Data finns lång och bred erfarenhet av eldistributions- och informationskunnande. Systemmässigt finns stora likheter vilket innebär att en gemensam utveckling av nya komponenter kommer att underlättas och bli mer kostnadseffektiv. För användarna i de egna systemen kommer detta på sikt att resultera i motsvarande fördelar.