Babs
 

Behandling av bredbands- och signalnät

Med BABS dokumenterar man passiv nätinformation för opto-, signal- och koxialkabelnät på fiber/partnivå från kontaktering till kontaktering.

Aktiv information dokumenteras i begränsad omfattning också. För mer omfattande hantering finns möjligheter för befintliga aktiva system att ansluta sig.

BABS har flera styrkor. Grafikhanteringen som är AutoCAD-baserad och har många års utveckling bakom sig. Lär dig 3 formulär och du kan sköta den grundläggande dokumentationen, på så sätt kan du snabbt och smidigt uppdatera information. Med Mirakel Webbserver gör man informationen lättillgänglig för alla!

Övrig information som hanteras av systemet är bl.a. rörpaket och kund/operatör.

Registrering

Registrering görs i 3 huvudformulär, kabel, knutpunktsutrustning och fiber/partkoppling.

För kabeln anger man olika tekniska attribut som förläggningssätt, typ (signal-, opto- eller koaxialkabel), längd, förläggningsår.

Knutpunktsutrustningen innehåller information om objekten i knutpunkterna som t.ex. odf:er, plintar, stativ, switchar, routrar med tillhörande attribut som antal uttag, identitet, plats i stativ, adress, nyckelplacering och mycket mer.

Optofiber/partkopplingsformulären är lättanvända och används för att koppla fibrer/parter genom svetsning, skarvning, korskoppling och kontaktering.

Namngivning och litterering är inte begränsade enligt något speciellt format utan kan anpassas enligt gängse standard.

Kopplingsschema

För optofiber registreras fibrer som är korskopplade, kontakterade, svetsade eller lagda i slinga. Uppgifter såsom tubnr, fibernamn, fibernr, färg kan registreras liksom odfuppgifter som namn, uttag och kontaktdon. Möjligheter finns t.ex. att dokumentera en svets med 198 fiber med ett handgrepp. För att få en översikt över alla fiberkopplingar kan man med ett kopplingsschema se hur samtliga fibrer är kopplade längs en sträcka för t.ex. projekteringar. För signalparter finns det motsvarande funktionalitet.

Spårning

Genom att välja 2 punkter i nätet eller genom att välja en avbrottsdrabbad kabel kan man snabbt få fram vilka möjliga kopplingsvägar som finns tillgängliga för att åstadkomma en ny passiv förbindelse. Man kan även få ett färdigt kopplingsförslag och markera resultatet i grafiken.

Karta

Cadkom ger en grafisk karta över kabelnätet samt rör, slangar och schakt med koppling till Babs.Som en av våra nöjda kunder uttrycker sig: ”Nu har jag en björnkoll på mitt nät!”.

 

Vill du veta mer?

Du är naturligtvis välkommen att kontakta oss eller skicka ett e-brev till info@mirakel.nu om du vill veta mer.

Visa sidan som ett PDF-dokument speciellt anpassat för utskrift.
(Kräver att du har Acrobat Reader installerat på din dator)