Driftlägesmodul
 Presentation   Ingående funktioner 
 

Ta kontroll över ditt elnät

Driftlägesmodulen...

Med driftlägesmodulen har du alltid koll på hur ditt nät mår. Du ser hela tiden hur det är kopplat, om några nätdelar är spänningslösa, om det finns maskade matningar i nätet, var arbeten pågår i nätet, strömmatningsriktningar, antal matade kunder per station, skåp och ledning m.m.

Utökar du modulen med SUSIE-kopplingen kommer systemet automatiskt rapportera varje driftförändring till SUSIE när det berör någon nätkund.

Kopplar man ihop modulen med fjärrkontrollsystemet ser man direkt vilka nätdelar och hur många kunder per område som är drabbade.

Vill du veta mer?

På nästa sida kan du läsa om en del av de ingående funktionerna i driftlägesmodulen. Du är naturligtvis även välkommen att kontakta oss om du vill veta mer.

Visa sidan som ett PDF-dokument speciellt anpassat för utskrift.
(Kräver att du har Acrobat Reader installerat på din dator)

 Presentation   Ingående funktioner