För- och färdiganmälan

Presentation

Sveriges populäraste föranmälantjänst!

Kan användas av såväl elinstallatörer som elnätsägare.

Som elinstallatör kan man följa sin föranmälan under hela förloppet fram till dess att färdiganmälan kvitterats av nätägaren. Även om nätägaren inte registrerat sig för tjänsten kan installatören använda den för att administrera sina anmälningar.

Som elnätsägare har man en bra överblick över samtliga anmälningar som görs av installatörer och man ser snabbt vilka anmälningar som kräver åtgärd och vilka som för tillfället ligger hos installatör. Elnätsägare kan även direkt se om installatör är registrerad hos Elsäkerhetsverket. Tjänsten kan nås dygnet runt med informationen aktuell och lättillgänglig.

Vill du veta mer?

På nästa sida kan du läsa om en del av de ingående funktionerna i modulen. Du är naturligtvis även välkommen att kontakta oss om du vill veta mer.

Visa sidan som ett PDF-dokument

Ingående funktioner

Sveriges populäraste föranmälantjänst

Enkelhet

Föranmälan.nu är helt webbaserad och enkelt åtkomlig för såväl nätägare som installatörer, utan att några program behöver installeras på datorer eller servrar. Allt som behövs är åtkomst till internet.

Använd en vanlig dator, en surfplatta eller en smartphone och hantera dina ärenden där du är, oavsett om du är på kontoret, i bilen eller ute hos kund.

Hanteringen är enkel att förstå och översikten över ärendena ger en bra överblick över vad som kräver någon form av åtgärd.

Bilagor såsom fotografier och pdf-dokument kan enkelt bifogas varje ärende.

Installatör

Tjänsten är gratis för installatörer som även kan registrera sina handläggare.

Nätägare

Som nätägare har man full koll på vilka ärenden som är aktiva. Om ett ärende är felaktigt avvisar man det snabbt och enkelt med en lämplig kommentar så att installatören kan korrigera uppgifterna. Med meddelandefunktionen kommunicerar man direkt med installatören i det aktuella ärendet. Detta medför att all kommunikation kommer finnas dokumenterad och att handläggningstiderna blir korta och väl dokumenterade. Eftersom installatören även tydligt kommer se ditt koncessionsområde kommer även antalet felaktiga föranmälningar minska.

Säkerhet

All information skickas krypterad över internet och åtkomst till tjänsten kräver inloggning. Revisioner sparas vid varje anmälan och kvittens. Man kan alltså se hur den ursprungliga föranmälan eller det ursprungliga installationsmedgivandet såg ut. Standardbehörigheten är kopplad till mejladress och lösenord. För att göra kommunikationen ännu säkrare går det att aktivera signering med Mobilt BankID.

Psst...

Föranmälan har ett flertal tillägg såsom statistik, installatörsregister och sökning i nätägarens kundinformationssystem.

Vill du veta mer?

Ta gärna kontakt med oss eller registrera dig redan i dag på föranmälan.nu.

Visa sidan som ett PDF-dokument