Minette
 Presentation   Ingående funktioner 
 

Programmet som gör Nätnyttomodellen enkel

Klicka för en förstorad bild...

Tillhör du ett av de företag som tröttnat på myndigheternas alla krav som genererar mer och mer arbete för ditt företag. Då bör du ägna lite tid att läsa igenom denna information för den kan spara ditt bolag både tid och pengar.

Nätnyttomodellen är ett verktyg som myndigheterna använder för att kontrollera elbolagens nättariffer. För att denna modell ska kunna byggas måste information sammanställas från geografiska data och kundrelaterade data som fakturerade nätavgifter och energier. Det är här Minette kommer in i bilden.

Minette medför att tunga arbetsveckor omvandlas till trevliga arbetstimmar…


Vill du veta mer?

På nästa sida kan du läsa mer om hur Minette kan användas.

Visa sidan som ett PDF-dokument speciellt anpassat för utskrift.
(Kräver att du har Acrobat Reader installerat på din dator)

 Presentation   Ingående funktioner