Webb

Presentation

Nätet i din webbläsare!

Det enda sättet att enkelt få tillgång till information i dag är via webben med dess enkelhet. Inga specialprogram behöver installeras och informationen blir åtkomlig för företagsledning, kundtjänst, fältpersonal, jourpersonal osv.

Med webbläsaren kan man ta fram kartan och panorera, zooma eller skriva ut valda kartdelar. Klickar man på en anläggningsdel visas tekniska uppgifter för objektet som kan vara ett kabelskåp, en belysningsstolpe eller en optobrunn med tillhörande driftinformation. Man kan även söka direkt i systemet och t ex få fram en lista över alla kunder som är anslutna till ett kabelskåp, eller alla belysningsstolpar på en viss gata.

Vill du veta mer?

På nästa sida kan du läsa om en del av de ingående funktionerna i modulen. Du är naturligtvis även välkommen att kontakta oss om du vill veta mer.

Visa sidan som ett PDF-dokument

Ingående funktioner

Nätet i din webbläsare

Fördelarna är uppenbara med webbtekniken

Information för alla

Nätkartan och den tekniska informationen blir tillgänglig via webbtekniken.

Fördelarna är många:

Visa sidan som ett PDF-dokument