Kurser
 

Anmälan

Du anmäler ditt intresse för önskad utbildning genom att sända ett mail till berit.svenson@mirakel.nu eller genom att ringa till Berit på 0706-30 40 88.
Så snart det blivit tillräckligt många anmälningar till en kurs, så bestämmer vi datum och plats. Alternativt planerarar vi in ett utbildningstillfälle på plats hos er.