Kursutbud
 

Översikt

Som ett led i vår strävan att höja och sprida kompetensen kring våra produkter erbjuder vi ett utbildningspaket med kurser på olika nivåer. Kurserna är anpassade för såväl nybörjare och vana användare som för system- och dataansvariga på företagen.

Kursöversikter:

Vill du veta hur man anmäler sig till de olika kurserna klickar du här.

Nivåer på kurserna

Varje kurs hör till en utbildningsnivå som är anpassad efter elevernas behov och tidigare kunskaper:


Grundnivå
Rakel Mickel CADRA BABS/CADKOM Candela Besiktning
Grundkurs (2d) Grundkurs (2d) Grundkurs (2d) Grundkurs (2d) Grundkurs (1d) Grundkurs (1d)
Fortsättningsnivå
Rakel Mickel CADRA
Beräkning (1d)
Driftavbrott (1d)
Fortsättning (2d)
Avancerad (1d)
Fortsättning + Nyheter/Intr. i Projektering (2d)
Administratörsnivå
Rakel\BABS Mickel\Candela CADRA
Systemadministration (0.5d) Systemadministration (0.5d) Systemadministration (0.5d)

Företagsanpassade kurser

Vid större utbildningsinsatser på ett företag då flera personer behöver utbildas samtidigt kan det vara lämpligt med en företagsanpassad utbildning. Kursen hålls då i era egna lokaler och på elevernas egna datorer där nödvändig programvara är installerad. Kontakta oss gärna för offert.

Mirakelambassadörer

Mirakelbolagets produkter är många. Ibland kan det vara svårt att bilda sig en uppfattning om vad som saknas och i vilken utsträckning man kan utnyttja sin dokumentation. Tidplaner, rutiner för uppdatering av information o.s.v. är viktiga detaljer och bör upprättas på företaget.

Därför har vi möjligheter att erbjuda ambassadörer (både från Mirakelbolaget och Rejlers Ingenjörer AB) där man under 1-2 dagar stämmer av sin dokumentation och upprättar nödvändiga rutiner. Efter ett halvår träffas man igen och stämmer av hur rutinerna har fungerat.

Anmäl ditt intresse per telefon eller e-post info@mirakel.nu där du anger ett preliminärt/preliminära datum.