Användarträff 2016

Program

Program

Här nedan följer programmet för vår Användarträff 2016 på Arken Hotel i Göteborg 19-20 april. Där kan du hitta presentationerna från båda dagarna.

Tisdag 19 april 2016

10.00-10.15 Inledning Michal Borglund
10.15-12.00 Ärendehantering med Ledningskollen
Ledningsrätter
Geodatasamverkan
On-lineinformation från Lantmäteriet
Stjärnnät i Cadra
Pär Hagberg
Dan Nilsson
Pär Hagberg
Dan Nilsson
Dan Nilsson
Ärendehantering.pdf
Ledningsrätter.pdf
Geodatasamverkan.pdf
Fastighetsrapport.pdf
Stjärnnät i Cadra.pdf
12.00-13.00 Lunch
13.00-13.45 Besiktning med smartphones o surfplattor William Popovics Besiktning.pdf
13.45-14.00 Ledningskarta i Google Earth Pär Hagberg Ledningskarta i Google Earth.pdf
14.00-14.30 Förhandsreglering Michal Borglund Förhandsreglering.pdf
14.30-15.00 Fika
15.00- Slut dag 1

Onsdag 20 april 2016

09.00-10.15 Nyheter Cadra
Nyheter Cadra MapGuide Publisher
Windows 10
Återkoppling från fält via mobil enhet
Dan Nilsson
Dan Nilsson
Dan Nilsson
Göran Zickerman
Nyheter Cadra.pdf
Nyheter Map Guide Publisher.pdf
Windows 10.pdf
Återkoppling via mobil enhet.pdf
10.15-10.30 Föranmälan Anders Falk Föranmälan.pdf
10.30-11.00 Fika
11.00-12.00 Babs Michal Borglund Babs.pdf
12.00-13.00 Lunch
13.00-13.30 Nya avbrottsföreskrifter Anders Falk Nya avbrottsföreskrifter.pdf
13.30-14.00 Sms-avisering Anders Falk SMS-avisering.pdf
14.00-15.00 Parallellsession Mickel
Parallellsession Rakel
Anders Falk
Michal Borglund
Parallellsession Mickel.pdf
Parallellsession Rakel.pdf
15.00-15.30 Avslutning och sammanfattning Michal Borglund
15.30- Slut dag 2

Aktiviteter & bilder

Aktiviteter

Efter en tisdag fylld med information om ledningsrätter, fastighetsrapporter, ledningkartor i Google Earth och en summering av förhandsregleringen så blev det umgänge under avslappnade former. Några tog det lugnt i anläggningens relaxavdelningar medan andra gav sig in i en spännande tävling med annorlunda moment som auktion, tvekamp och geocaching. Dagen avslutades med trevlig middag och ytterligare en tävling till kaffet, denna gång i nostalgins tecken.