Avisering

Presentation

Inte bara SMS

I dag behöver ett nätföretag kunna kommunicera med sina kunder på många olika sätt. Vid en storstörning mitt i natten är det därför viktigt att en driftledare enkelt, och på egen hand, snabbt kan informera via företagets alla kanaler för att sedan fokusera på störningen.

Mirakel Avisering kan användas för el-, fjärrvärme-, fiber- och VA-nät. Förutom störningsinformation kan man även använda tjänsten för att avisera planerade avbrott eller göra allmänna informationsutskick.

Vill du veta mer?

På nästa sida kan du läsa om en del av de ingående funktionerna i modulen. Du är naturligtvis även välkommen att kontakta oss om du vill veta mer.

Visa sidan som ett PDF-dokument

Ingående funktioner

Inte bara SMS

Avisering

Modulen kan användas för nyttigheterna elnät, stadsnät, fjärrvärmenät och VA-nät. Aviseringen är antingen personlig eller publik. Publika kanaler är Facebook och webbsida medan personliga kanaler är SMS, mejl, vanliga brev och digitala brev.

Aviseringarna delas in i 3 kategorier: driftstörningar, planerade avbrott och informationsutskick.

För spårbarhetens skull arkiveras alla aviseringar.

Vid akut åtgärd kan avisering exempelvis göras med en telefon i fält. Vid större störningar skickas SMS och mejl även till driftansvariga och SOS alarm.

För planerade avbrott kan aviseringar skickas till printtjänsteleverantör som skriver ut, kuverterar och skickar dem per post. Naturligtvis är utskrifterna anpassade enligt företagets brevmall.

3 enkla steg!

Urval - Mottagare kan bl.a. väljas efter geografiskt område, stationstillhörighet eller aktuellt driftläge eller störningsläge i fjärrkontrollsystemet.

Meddelande - Välj aviseringskanaler och vilka texter som ska skickas på de publika och de personliga kanalerna. Självklart finns en inbyggd mallhantering som underlättar textskrivandet.

Utskick - Förhandsgranska och publicera aviseringarna.

Säkert!

Inbyggd användarhantering samt historik över gjorda aviseringar gör att man har full koll på hur aviseringarna skickats ut och vem som gjort det. För nybörjaren finns även möjlighet att öva på aviseringar utan att något skicka iväg.

Mer information

För exempel med karta se elköping.se eller Elköping Näts Facebook-sida.

Visa sidan som ett PDF-dokument