Elnät

Presentation

Ett listigt val för ditt elnät

Modulen innehåller de funktioner som en nätägare behöver för att hålla ordning på dokumentationen av sitt elnät.

För att enkelt kunna klara myndighets- och branschbestämmelser finns hjälp i funktioner som nätberäkning, förhandsreglering, driftavbrott, avisering och olika rapporter.

Systemet fungerar som ett nav i den dagliga driften med stödfunktioner som driftlägesoch driftschema. Webbmodulen har en central roll för spridning av information i hela organisationen, såväl i fält som på kontoret. Det gör systemet till ett av de mest kompletta på marknaden idag.

Trots alla ingående funktioner är systemet fortfarande enkelt att lära sig och lätt att använda.

Vill du veta mer?

På nästa sida kan du läsa om en del av de ingående funktionerna i modulen. Du är naturligtvis även välkommen att kontakta oss om du vill veta mer.

Visa sidan som ett PDF-dokument

Ingående funktioner

Systemet för dokumentation av elnät

Modulen innehåller bl.a. funktioner för:

Visa sidan som ett PDF-dokument