Fiber

Presentation

Koll på fiber & dukter!

Modulen fokuserar på 2 områden: dukter och optofibernät. Utgångspunkt är kartan för dokumentationen.

Stommen byggs upp utav dukter. Dukterna är flexibla att hantera. Längs en sträcka kan ett mikrorör förläggas som förläggs i en slang och som i sin tur på vissa sträckor passerar större rör.

Det passiva fibernätet byggs enkelt upp med hjälp av dukterna. Därefter skapas förbindelser genom att knyta samman fibersträckor via kontakteringar, korskopplingar och svetsar.

Vinsten blir alla automatgenererade scheman.

Med webbmodulen kan dokumentationen spridas till alla som jobbar med nätet även entreprenörer – karta som tekniska uppgifter.

Vill du veta mer?

På nästa sida kan du läsa om en del av de ingående funktionerna i modulen. Du är naturligtvis även välkommen att kontakta oss om du vill veta mer.

Visa sidan som ett PDF-dokument

Ingående funktioner

Koll på fiber & dukter!

Driftinformation

Vid förändringar i nätet är det viktigt att hela tiden hänga med i dokumentationen. Fördelen blir uppenbar med alla de scheman som finns.

Odf-schemat redovisar bl.a. ansluten kabel, fiberförbindelse samt bortre änden på förbindelsen.

I fiberförbindelsschemat ser man hela sträckans uppgifter från ändkontaktering till ändkontaktering. Kopplingsschema/skarvschema redovisar samtliga fibers anslutningar (svetsar, kontakteringar, korskopplingar) längs med en kabelsträcka.

Övriga scheman: duktschema, enlinjeschema med översikt över kabelnätet med kapacitetsanalys och spårningsfunktionalitet för framtagning av nya fiberförbindelser.

Webbmodulen

Med webbmodulen kan de mest grundläggande uppgifterna kommas åt via en vanlig webbläsare. Vanliga användningsområden är exempelvis kabelutsättning, enklare nätplanering och jour/beredskap av extern entreprenör.

Den generella dokumenthanteringen gör att samtliga exponerade dokument även blir tillgängliga via webbläsaren som bilder, ritningar och övriga dokument.

Med vpn-teknik ges uppgifterna ännu större spridning då materialet blir åtkomligt ute i fält. Tekniken fungerar på de flesta enheter som t.ex. telefoner och surfplattor.

Bransch-/myndighetskrav

Exempel på information som kan sammanställas ur modulen är t.ex. nyanslutningar som gjorts under föregående år (PTS). Vid avbrott i fibernätet måste man kunna ta reda på vilka förbindelser som påverkats för att vidare avgöra hur många kunder som drabbats. Robust Fiber ställer även krav på dokumentation.

Övrigt

Övrigt som går att dokumentera är olika typer av utrustning som switchar, routrar och svartfiber-/slutkunder. Import av KIS-data är möjlig. Med aviseringsmodulen kan avbrott/information aviseras via SMS, post, mejl, Facebook och via webbsida.

Karta

Kartan blir väldigt enkel eftersom dokumentationen byggs upp runt kanalisationen.

AutoCAD Map används som grafikplattform vilket innebär stöd för i princip alla kartformat. Data lagras i standardformat och är åtkomlig från främmande kartsystem. Smarta funktioner som stöd för inmätningsdata gör dokumentationen ännu effektivare.

Som en av våra nöjda kunder uttrycker sig: ”Nu har jag en björnkoll på mitt nät!”.

Visa sidan som ett PDF-dokument